Een geschilderd leven

img00000027img00000023img00000026img00000025
img00000024

‘Het dansende verlangen’ is ook de titel van mijn boek dat is uitgegeven.

Over het boek schreef iemand: Het is een eigentijdse uitgave van een spirituele biografie die de lezer meevoert in de stilte en de diepten van de eigen ziel, wat zéér waardevol is in onze tijd van zelfvervreemding! De illustraties getuigen van een doorleefde werkelijkheid en een geworteld zijn  in de aarde. De teksten zijn boeiend om te lezen en roepen het ongeschonden kind in de ziel tot leven.

Link: kloosterschiermonnikoog.nl